Tạp chí thư điện tử TIC

Tạp chí thư điện tử đa ngôn ngữ miễn phí (phát hành 1 lần 1 tháng)

Sẽ được chúng tôi gửi qua email bằng 7 ngôn ngữ (Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Việt).

Chúng tôi sẽ gửi các thông báo đến từ Trung tâm Quốc tế Toyama và các thông tin sự kiện, thông tin cuộc sống dành cho người nước ngoài, thông tin phòng chống thiên tai.

Cách đăng ký và ngừng nhận tin

Để đăng ký, hãy gửi thư trống đến địa chỉ email của ngôn ngữ bạn muốn nhận tin.

Để ngừng nhận tin, hãy gửi mail có nội dung yêu cầu đến địa chỉ mail đã đăng ký.

▼Email đăng ký và ngừng nhận tin như dưới:

Tiếng Nhật  enewsja@tic-toyama.or.jp

Tiếng Anh  enewsen@tic-toyama.or.jp

Tiếng Trung  enewsch@tic-toyama.or.jp

Tiếng Bồ Đào Nha  enewspt@tic-toyama.or.jp

Tiếng Nga  enewsru@tic-toyama.or.jp

Tiếng Hàn  enewsko@tic-toyama.or.jp

Tiếng Việt   enewsvi@tic-toyama.or.jp

Có thể đăng ký qua máy tính hoặc điện thoại di động (* Tuy nhiên cũng có loại máy không tương thích với một số ngôn ngữ)

Hãy điều chỉnh cài đặt nếu máy của bạn có giới hạn nhận email.